Protokół M-Bus w MT-151 LED

 

Nowe oprogramowanie firmware telesterownika MT-151 LED pozwala temu urządzeniu komunikować się bezpośrednio z ciepłomierzami, wodomierzami, licznikami energii elektrycznej i innymi urządzeniami udostępniającymi dane przy pomocy protokołu M-Bus. Zastosowana implementacja umożliwia odczyt danych z większości urządzeń, w tym niestandardowych implementacji protokołu.

Dodawanie nowych urządzeń znacząco ułatwia program M-Bus Detector. Pozwala on podejrzeć dane przesyłane przez urządzenie i, przy znajomości wartości mierzonych wielkości, rozpoznać stosowane identyfikatory, w tym niestandardowe identyfikatory VIFE. Dzięki temu można skonfigurować moduł tak, aby odczytać wszystkie przekazywane przez miernik dane. Nawet przy niepełnej dokumentacji urządzenia przekazującego dane, lub jej braku!


M-Bus Detector podczas odczytu miernika energii elektrycznej

MT-151 może pracować w trybie „broadcast”, który pozwala na odczyt urządzenia bez znajomości jego adresu M-Bus – w tym trybie można komunikować się z jednym urządzeniem. Natomiast tryb „unicast” pozwala na komunikację z maksymalnie 16-stoma urządzeniami. W ramach trybu „unicats” obsługiwane są dwie metody adresacji:

  • adresowanie pierwotne – adresem urządzenia jest liczba z zakresu 1 do 253
  • adresowanie wtórne – adresem urządzenia jest 8 ostatnich cyfr numeru seryjnego

Obie metody mogą być stosowane w ramach jednego modułu jednocześnie, tzn. część urządzeń M-Bus możemy adresować za pomocą adresów pierwotnych, a część za pomocą adresów wtórnych. Pozwala to na skomunikowanie modułu z urządzeniami nawet wtedy, gdy wspierają one różne metody adresowania.


Konfiguracja M-Busw MT-151

Ponieważ moduł MT-151 nie posiada portu zgodnego ze standardem M-Bus, konieczne jest stosowanie zewnętrznego konwertera RM-120 przekształcającego sygnały portu RS-232 na zgodne z M-Bus.

M-Bus

Skrót od Meter-Bus; protokół zaprojektowany do zdalnego odczytu mierników mediów (woda, ciepło, gaz, elektryczność). Interfejs M-Bus to dwa przewody pełniące rolę szyny danych i jednocześnie zapewniające zasilanie dla mierników. Jest to ekonomiczne i bardzo popularne rozwiązanie.