Control Systems i Inventia na targach H2O Accadueo w Bolonii

Co roku w październiku w Bolonii odbywają się Międzynarodowe Targi H2O Accadueo. Dotyczą takich tematów jak: technologie, dystrybucja czy zrównoważony rozwój w sektorze wod-kan dla miast i przemysłu. W tym roku jednym z podstawowych aspektów poruszanych na konferencjach towarzyszących targom była „Digitalizacja” w branży wodno kanalizacyjnej i w tym temacie nie zabrakło polskiego akcentu. Dzięki uprzejmości firmy Servitecno (włoskiego dystrybutora Inventii), Pan Maciej Sawicki z firmy Control System podzielił się swoimi doświadczeniami z rodzimego rynku wygłaszając na konferencji „Water 4.0. ewolucja zdalnego sterowania dla wydajności zintegrowanego obiegu wody” swój referat.

"Digitalizacja" jest motorem inwestycyjnym nie tylko dla działań w obszarze Industry 4.0, ale także w sektorze Utility 4.0.

A poruszając temat branży wodno-kanalizacyjnej, mówimy także o Water 4.0 (lub Digital Water), aby uświadomić, jak cyfryzacja może wpłynąć i ułatwić zarządzanie zintegrowanym obiegiem wody i ścieków. Obserwujemy od kilku dziesięcioleci jak systemy SCADA i inne zdalne systemy zarządzania stają się niezastąpione dla optymalnego przepływu wody i ścieków.

Dzisiaj, dzięki szerokim możliwościom łączności, urządzeniom mobilnym, telemetrii coraz modniejszej rozszerzonej rzeczywistości a także przemysłowemu Internetowi Rzeczy, BigData i Analytics, zauważamy coraz większą zbieżność między systemami technologii operacyjnej OT, a systemami informatycznymi IT. Jeśli połączyć to w całość i zaczerpnąć z obu dziedzin odpowiednie elementy i odpowiednio je zaprojektować to otrzymujemy system do raportowania i wspomagania decyzji - idealne narzędzie dla osób, które prowadzą firmy użyteczności publicznej.

Podczas konferencji dowodzono, że niektóre metodologie, technologie i narzędzia dostępne dzisiaj mogą przynieść znaczące korzyści, przy dodatnim zwrocie z inwestycji, innowacji i szacunku dla ludzi i środowiska. Dodatkowo wykazano, że odpowiednie użycie wymienionych narzędzi pozwala zmniejszyć koszty zużycia energii, ograniczyć zużycie wody oraz przewidzieć awarię systemu i w konsekwencji zniwelować straty.

Konferencja ta dała możliwość otwartej międzynarodowej dyskusji podpartej lokalnymi doświadczeniami oraz wymianie pomysłów i doświadczeń wśród uczestników.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją Pana Macieja Sawickiego pt. “IIoT and predictive maintenance in Water 4.0. Applications – in practice”.