MT-251 - brama komunikacyjna GPRS/3G z portem Ethernet

 

Okres gwarancjiUrządzenie wyposażone w układy izolacji galwanicznejUrządzenie z możliwością programowaniaUrządzanie jest dostępne w wersji z kartą MIMUrządzenie ma możliwość komunikacji SMSUrządzenie obsługujące dwie karty SIM (Dual SIM)Urządzenie ma możliwość transmisji danych przy pomocy sieci drugiej generacjiLiczba wejść i wyjść dyskretnych urządzeniaUrządzenie jest wyposażone w rejestrator danychMontaż na szynie DINUrządzenie wyposażone jest w port RS-232Urządzenie wyposażone jest w port RS-485Urządzenie ma możliwość transmisji danych przy pomocy sieci trzeciej generacjiUrządzanie jest wyposażone w port Ethernet

 

MT-251 to nowa jednostka z rodziny modułów profesjonalnych Inventii, wykorzystująca zalety znanej od lat bramy komunikacyjnej MT-202 i wzbogacona o port Ethernet. MT-251 umożliwia bezprzewodową integrację poprzez sieć GPRS/UMTS urządzeń pomiarowych, sterowników PLC, układów wejść/wyjść, paneli operatorskich wyposażonych w szeregowy port komunikacyjny RS232/485 lub port Ethernet a także stacji komputerowych systemów wizualizacji i gromadzenia danych. Wykorzystanie modułu MT-251 zwalnia użytkownika z konieczności posiadania wiedzy na temat transmisji GPRS/UMTS, komend sterujących AT, zasad negocjacji przy otwieraniu sesji, metod weryfikacji jej aktywności i przywracania sesji zerwanych, ochrony dostępu z poziomu sieci, zapewnienia integralności danych oraz sprawdzania poprawności dostarczania danych. MT-251 może pełnić rolę lokalnego urządzenia Master, które cyklicznie odpytuje urządzenia zewnętrzne o zdefiniowane przez użytkownika zasoby. Moduł może współpracować z systemem nadrzędnym kierującym pakiety danych z pytaniami bądź rozkazami na jego jeden ze zdefiniowanych portów szeregowych bądź port Ethernet. W pamięci MT-251 tworzone jest zwierciadło zasobów urządzenia pozwalające na wykrywanie alarmów, zmian wartości rejestrów odczytanych z zewnętrznych urządzeń. W oparciu o wewnętrzny program użytkownika wartości odczytane z urządzenia mogą być bezpośrednio poddane lokalnej analizie. Na podstawie wyników obliczeń moduł MT-251 może przekazać dane z obiektu wykorzystując transmisję pakietową GPRS/UMTS lub krótkie wiadomości tekstowych SMS. Dzięki zastosowaniu portu Ethernet moduł MT-251 może być dołączany do lokalnych sieci LAN wymieniając dane w wybranym protokole sieciowym z pozostałymi terminalami systemu np. w serwerowniach, systemach klimatyzacji, systemach automatyki budynkowej, etc. Oprócz funkcji komunikacyjnych i obliczeniowych jednostka MT-251 umożliwia rejestrowanie dużych ilości danych z opcją zapisu na karcie pamięci microSD. Brama komunikacyjna MT-251 posiada także wbudowany układ kontroli i ładowania akumulatora zewnętrznego, zapewniającego podtrzymanie napięcia i bezprzerwową pracę modułu w przypadku awarii podstawowego źródła zasilania. Konstrukcja sprzętowa MT-251 oprócz interfejsów szeregowych oraz portu Ethernet udostępnia parę zacisków, która może być skonfigurowana jako wejście binarne/licznikowe lub wyjście binarne. Dzięki temu do modułu można podłączyć dodatkowy sygnał dwustanowy/alarmowy, zliczać impulsy, a także sterować urządzeniem zewnętrznym (np. wykonać sprzętowy reset urządzenia pomiarowego).

Moduł MT-251 może znaleźć zastosowanie nie tylko jako element oddalonych obiektów telemetrycznych integrujący różne urządzenia zewnętrzne, ale także jako centralna brama komunikacyjna dla systemów telemetrycznych średniej wielkości pracujących w prywatnej sieci APN, zapewniająca poprzez port Ethernet dwustronną komunikację pomiędzy stacją komputerową (stacja operatorska systemu SCADA, serwer gromadzący dane) a obiektami telemetrycznymi.

Moduł telemetryczny MT-251 to znacznie więcej niż router z modemem GPRS/UMTS:

 • 1 wejście/wyjście binarne, izolacja galwaniczna
 • 2 porty szeregowe dla urządzeń zewnętrznych (RS-232 z kontrolą przepływu RTC/CTS, RS-485 – opcja CAN)
 • Port Ethernet 10Base-T/100Base-TX
 • Programowane funkcje logiczne i obliczeniowe
 • Izolowany układ zasilania
 • Rejestrator o rozdzielczości 0,1 sec zapisujący zdarzenia na karcie pamięci micro SD
 • 16 liczników ogólnego przeznaczenia
 • Wejście akumulatora zasilania rezerwowego (wbudowany układ kontroli i ładowania)
 • Zegar czasu rzeczywistego (RTC)
 • Konwerter protokołów transmisji
 • Wbudowana funkcja Master i Slave dla urządzeń zewnętrznych
 • FlexSerial – tryb programowej obsługi dowolnego protokołu szeregowego
 • Router pakietów
 • System ochrony dostępu
 • System autodiagnostyki, diagnostyczne diody LED
 • Układ „watchdog” (automatyczny reset stanów nieprawidłowych)
 • Procesor zdarzeniowej transmisji danych i wysyłania wiadomości SMS
 • Zdalna konfiguracja, programowanie i uaktualnianie oprogramowania wewnętrznego (firmware) przez GPRS/UMTS
 • Szeroki zakres napięć zasilania (18…55 VDC)
 • Przemysłowa konstrukcja, montaż na szynie DIN, sprężynowe terminale zaciskowe

Dla modułu MT-251 dostępne jest nieodpłatnie:

 • Oprogramowanie do zdalnej i lokalnej konfiguracji, monitorowania, aktualizacji firmware oraz do programowania modułu
 • Oprogramowanie komunikacyjne do zbierania danych przez moduł telemetryczny, modem GPRS, router GPRS lub Internet. Oprogramowanie udostępnia dane poprzez standardowe interfejsy OPC, ODBC (bezpośredni zapis do relacyjnej bazy danych) oraz poprzez pliki CSV

 

 

Dowiedz się więcej:

Czytaj także TELEMETRON - poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS.